Serveis

Diagnosi Digital i Panell de Control

Esteu fent accions de màrqueting digital però no sabeu si són les més adequades i com mesurar el seu impacte?

És important tenir clar quins són els objectius que persegueix cada acció que fem a Internet i mesurar el seu retorn. A vegades es dona el cas que es comencen a fer coses de màrqueting digital perquè ho fa un competidor o perquè s’escolta que hi ha una nova xarxa social en la que s’hi ha de ser. Cada minut i euro que invertim a Internet ha de tenir un objectiu que hem de poder mesurar.

Puc treballar amb vosaltres estudiant el vostre pla d’acció actual, veient si les accions que dueu a terme són les més adequades en funció dels vostres objectius generals i els vostres clients potencials. Definirem noves accions i potser n’eliminem alguna si s’escau i construirem un quadre de comandament amb indicadors clars i realistes que ens permetran mesurar tota acció que feu a la Xarxa.

Vols més informació? Contacta’m!