Serveis

Social Media Plan

A l’empresa voleu fer coses a les xarxes socials però no sabeu ben bé què i com?

Les xarxes socials s’han convertit en un canal extraordinari per aconseguir tenir un relació molt més directe amb les persones que rodegen la vostra empresa: clients potencials i actuals, proveïdors, distribuïdors, treballadors, etc. Les tecnologies  digitals i les xarxes donen noves possibilitats per optimitzar diferents processos de la vostra empresa, no només des del punt de vista del màrqueting. Podem utilitzar les xarxes socials des de recursos humans per detectar talent, com a canal d’atenció al client, per aconseguir feedback dels nostres clients i millorar el nostres productes i serveis, per fidelitzar els clients, per fer networking, etc.

Podem treballar plegats definint l’estratègia i les accions per tenir una presència en mitjans socials efectiva, que millori els vostres processos empresarials i aporti un rendiment clar a la vostra empresa. Analitzarem  la competència i el sector, definirem objectius, estudiarem quines són les xarxes més adequades per vosaltres i escriurem un pla d’acció descrivint els perfils, la línia editorial, continguts, freqüència de publicació, recursos necessaris, equips responsables, protocols de resposta, etc… Construirem un panell de control per poder mesurar el retorn de totes les accions que feu a les xarxes socials.

Vols més informació? Contacta’m!