Serveis

Màrqueting Digital Internacional

La teva empresa s’està internacionalitzant i vols fer coses a Internet que ajudin a generar negoci en els mercats objectiu?

Internet pot ajudar a generar oportunitats de negoci a nivell internacional però cal pensar bé l’estratègia i les accions més adequades. El primer pas serà segurament tenir una versió de la web en l’idioma local dels mercats als que volem arribar però podem fer més coses: posicionament a cercadors internacionals, campanyes de publicitat en àrees geogràfiques concretes, accions d’e-mail marketing internacionals, localització de marketplaces, planificar accions a través de xarxes socials, etc.

Us puc ajudar a definir el vostre pla de màrqueting digital internacional. Primer analitzarem la competència, el sector i el vostre client potencial en els mercats objectius, definirem uns objectius clars i uns indicadors per mesurar-los i a continuació construirem un pla amb accions en el que  la segmentació geogràfica serà un factor clau. Tindrem  molt present els recursos disponibles i alinearem el pla de màrqueting digital amb les accions per la internacionalització que s’estiguin duent a terme en altres canals.

Vols més informació? Contacta’m!